2105616841 Ιθώμης 78, Αιγάλεω info@viosar.gr

Ιθώμης 78, Αιγάλεω, Αθήνα Τ.Κ.: 12244

Τηλέφωνο: 2105616841

E-mail: info@viosar.gr

Υπεύθυνος: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κατηγορία: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επισκεψιμότητα: 15454